ثروت نزدیک ماست

ثروت نزدیک ماست

محمد جعفری مرام محمد جعفری مرام

چرا فکر می کنیم که شرایط بیرونی ما باید تغییر کند، تا بتوانیم ثروتمند شویم؟ چرا منتظریم دولت جدید بیاید تا شاید اوضاع مالی ما بهبود یابد؟ چرا سرنوشت خودمان را به اتفاقات اطرافمان گره زده ایم؟ چرا همیشه گوشمان پیگیر اخبار است تا خبرهای مسّرت بخش بشنویم؟ چرا…؟ چرا…؟ چرا…؟

این سوال ها فقط و فقط یک جواب دارد و آن هم اینکه به ما یاد نداده اند که برای موفق شدن در هر کاری اول باید خودمان را بشناسیم. در واقع ما با قابلیت ها و ویژگی های خودمان آشنا نیستیم برای همین در بیرون از خودمان دنبال خوشبختی و ثروت می گردیم. ما در بیرون از خودمان دنبال گنج هستیم ولی غافلیم که گنجی ارزشمند و بی پایان در درون خود ما وجود دارد. این گنج چیزی جز ذهن ما نیست. البته باید ذکر کنیم که ذهن همان مغز نیست و با هم متفاوت هستند. برای اطلاع از تفاوت این دو، به مقاله تفاوت ذهن و مغز مراجعه کنید.

دستیابی به ثروت در درجه اول از طریق ذهن امکان پذیر است و در درجه دوم از طریق تلاش و کوشش فیزیکی. انسان های ثروتمند این قضیه را خوب می دانند. آنها همانند اکثر مردم برای رسیدن به ثروت تلاش و کوشش فراوانی دارند ولی مردم عادی نمی دانند که پشت پرده­ی این همه تلاش، یک ذهنیت ثروت ساز وجود دارد که کارهای آن شخص را مدیریت می کند. در واقع ثروتمندان، در ابتدا بستر ثروتمندی را فراهم کرده و سپس دست به کار می شوند.

“ثروت یک مقوله ذهنی­ست، که اگر این مقوله به درستی شکل بگیرد، شخص را به کارهای سازنده وادار نموده و همین فعالیت های سازنده و اثرگذار، لذت ثروت را به آن شخص می چشاند.”

خداوند ما را به سلاح قدرتمندی مجهز کرده ولی نحوه استفاده از آن را به خود ما واگذار نموده است. یعنی ما برای رسیدن به سلامتی، روابط خوب، ثروت و هر خواسته دیگری باید قابلیت های ذهن خودمان را کشف کنیم تا بتوانیم از قدرت آن در جهت رسیدن به خواسته هایمان استفاده کنیم. برای دستیابی به ثروت باید دنبال اسرار ذهن ثروت ساز باشیم.

جمله معروفی هست که می گوید :

“اگر می خواهی دنیا را تغییر دهی، ابتدا باید از خود شروع کنی”

انسان های زیادی می خواهند دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند ولی نمی دانند که از کجا باید شروع کنند. جمله بالا آنها را راهنمایی خواهد نمود.

ما اگر خواهان رسیدن به پول و ثروتیم، ما اگر می خواهیم به وضع اقتصادی خودمان و اطرافیانمان رسیدگی کنیم و اگر می خواهیم فقر را ریشه کن کنیم، ابتدا نیاز به علم خودشناسی داریم. خودشناسی یعنی با قابلیت ها و ویژگی های درونی خودمان آشنا شویم، به قدرت ذهنمان پی ببریم و از قدرت نامحدود آن استفاده نماییم.

“ثروت نزدیک ماست، تنها مانعی که نمی گذارد ما آن را به دست بیاوریم، خودمان هستیم.”

دلیل اصلی اینکه خیلی ها تا به حال طمع شیرین ثروتمندی را نچشیده اند، اینست که، زمینه آن را در وجود خود فراهم نکرده اند. در واقع آنها بدون اینکه بدانند، خود تنها مقصر دوری از ثروت هستند. این موضوع خیلی دردآور است ولی واقعیت دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است