تفاوت مغز و ذهن

تفاوت مغز و ذهن

محمد جعفری مرام محمد جعفری مرام

راننده ای را در نظر بگیرید که در حال رانندگی با اتومبیل خود می باشد. اختیار این اتومبیل در دست راننده است( البته اگر مشکلی پیش نیاید)، یعنی اتومبیل سر خود نمی تواند تصمیم بگیرد و راننده بایستی آن را هدایت کند، ولی راننده هم مجبور است از اتومبیل استفاده کند.

مغز ما همانند اتومبیل است. راننده این اتومبیل ذهن ماست. یعنی ذهن است که مغز را کنترل می نماید. ذهن ما برای اینکه بتواند فعالیتی داشته باشد باید از مغز کمک بگیرد. پس مغز و ذهن هر دو بایستی وجود داشته باشند تا زندگی در جریان باشد. مغز ما اتاق فرماندهی کل بدن ماست ولی این اتاق فرماندهی یک فرمانده کل به اسم ذهن دارد.

ذهن یک مفهوم است ولی مغز یکی از اندام های بدن ماست. دقیقاً مثل درس خواندن و کتاب. درس خواندن یک مفهوم است و قابل لمس نیست ولی کتاب یک شئ است که می توان آن را لمس نمود. مغز ما درون جمجمه ما قرار دارد. اگر بخواهیم به مغزمان اشاره کنیم، انگشت دست را بر روی سرمان قرار می دهیم ولی اگر کسی از ما بخواهد که ذهنمان را به او نشان دهیم، نمی توانیم این کار را انجام دهیم. چون ذهن یک مفهوم است جای مشخصی هم بر روی مغز ندارد. در واقع ذهن ما سرتاسر مغز ما پراکنده است.

مغز ما از سلول هایی به اسم نورون تشکیل شده است. وقتی این سلول ها با هم در ارتباط باشند، ذهن بوجود می آید. یعنی وقتی ما مطلبی را به خاطر می سپاریم در واقع این مطلب به صورت ارتباط بین نورون ها خودش را نشان می دهد. هر چقدر این ارتباط قویتر باشد، آن مطلب عمیق تر در مغز ما ذخیره می شود. علت اینکه ما بعضی از خاطرات گذشته را تا آخر عمر فراموش نمی کنیم اینست که، آن مطلب مسیر خیلی عمیقی بین نورون های مغز بوجود آورده است. دو عدد نورون را در نظر بگیرید. بین این دو نورون یک راه ارتباطی وجود دارد. هر چقدر این دو نورون، بیشتر با هم در ارتباط باشند، این مسیر پهن تر خواهد شد.

به طور مثال اگر بخواهیم مطلب  نامناسبی مثل خاطرات بد گذشته را از ذهنمان پاک کنیم، بایستی از تکنیک های مناسبی استفاده نموده تا بتوانیم مسیرهای بوجود آمده در بین نورون ها را اصلاح نماییم. ما در دوره آموزشی اسرار ذهن ثروت ساز این تکنیک را بررسی نموده و توانسته ایم علاوه بر خاطرات نامناسب، افکار مزاحم، باورهای مخرب، دردهای بدنی-عصبی، احساسات منفی و در کل مشکلات روحی، روانی، ذهنی و جسمی را هم درمان کنیم.

این که در ذهن ما چه می گذرد خیلی مهم است، چرا که فرمانده کل، ذهن ماست و او قرار است سکان زندگی ما را به دست بگیرد. پس ما باید به سلامت ذهنمان اهمیت دهیم. تمامی مسائل زندگی ما به ذهن ما بستگی دارد. به طور مثال وضعیت اقتصادی ما نشان می دهد که در ذهنمان چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هستند. ما در مقاله ثروت نزدیک ماست، ذهنمان را به عنوان عامل اصلی فقر یا ثروت معرفی نمودیم و بیان کردیم که تا ذهن ثروتمند نداشته باشیم نمی توانیم با تلاش و کوشش، ثروت را به زندگی خود جذب نماییم.

اما وظیفه مغز چیست؟

مغز ما قرار است دستورات ابلاغ شده توسط ذهن را به سایر اعضای بدنمان برساند و البته درخواست های آنها را نیز در اختیار ذهن ما قرار دهد. یعنی ذهن به مغز دستور داده و مغز هم دستورات لازم را به اعضای بدن ارسال می نماید. اعضای بدنمان اگر درخواستی داشته باشند، آن درخواست ها را در اختیار مغز گذاشته و مغز هم اطلاعات درخواست های مختلف را به منظور تصمیم گیری به ذهن اطلاع می دهد. پس بین ذهن، مغز و سایر اعضای بدن، ارتباط فشرده ای وجود دارد.  

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است